När standardlösningar inte är good enough..

Diamir arbetar med såväl ny- som vidareutveckling samt olika typer av integrationslösningar, vår mångåriga branscherfarenhet och självklara tekniska kompetens gör det enkelt för våra kunder att jobba med oss.

Vi jobbar gärna och ofta med helhetsansvar från kravinsamling och arkitektur till utveckling och test av ett färdigt användarvänligt system i nära samarbete med våra kunder. Våra medarbetare arbetar med agila metoder och vi är vana vid att jobba med och tillsammans med våra kunder.

Vi ser en tydlig riktning mot att mer och mer utveckling sker utifrån att anpassa standardiserade system för att på bästa sätt motsvara en organisations förväntningar. Eftersom regelbundna uppdateringar och systemspecifik support är del av ”paketet” är den här vägen det som blir bäst eftersom man annars riskerar att missa efterfrågad funktionalitet.

Men med det sagt, så låter vi alltid våra kunders verklighet styra vad vi rekommenderar. Ibland är det så att en helt egenutvecklad lösning är det som är mest fördelaktigt men ni som kund kan lita på att Diamir ser till ert bästa när det kommer till att rekommendera en väg framåt!

När standardlösningar inte är good enough..

Diamir arbetar med såväl ny- som vidareutveckling samt olika typer av integrationslösningar, vår mångåriga branscherfarenhet och självklara tekniska kompetens gör det enkelt för våra kunder att jobba med oss.

Vi jobbar gärna och ofta med helhetsansvar från kravinsamling och arkitektur till utveckling och test av ett färdigt användarvänligt system i nära samarbete med våra kunder. Våra medarbetare arbetar med agila metoder och vi är vana vid att jobba med och tillsammans med våra kunder.

Vi ser en tydlig riktning mot att mer och mer utveckling sker utifrån att anpassa standardiserade system för att på bästa sätt motsvara en organisations förväntningar. Eftersom regelbundna uppdateringar och systemspecifik support är del av ”paketet” är den här vägen det som blir bäst eftersom man annars riskerar att missa efterfrågad funktionalitet.

Men med det sagt, så låter vi alltid våra kunders verklighet styra vad vi rekommenderar. Ibland är det så att en helt egenutvecklad lösning är det som är mest fördelaktigt men ni som kund kan lita på att Diamir ser till ert bästa när det kommer till att rekommendera en väg framåt!

Våra Tjänster

Vi har lösningen

InRiver PIM

Att ha full koll på sin produkt-information och arbetsprocesser är grunden för att lyckas i sina digitala kanaler.

Ecommerce Webb

Vi rör oss bekvämt mellan projekt som E-handel, Webb & Webbstrategi.

Förändringsledning

Vi hjälper företag skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar – på riktigt!

Våra Tjänster

Vi har lösningen

InRiver PIM

Att ha full koll på sin produkt-information och arbetsprocesser är grunden för att lyckas i sina digitala kanaler.

Ecommerce Webb

Vi rör oss bekvämt mellan projekt som E-handel, Webb & Webbstrategi.

Förändringsledning

Vi hjälper företag skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar – på riktigt!

© Copyright Diamir Consulting