Lantmännen Unibake

Lantmännen Unibake är en av Europas största bagerikoncerner med 35 bagerier i 16 länder. Lantmännen Unibake marknadsför sina bageriprodukter till detaljhandel och livsmedelsmarknader på mer än 60 marknader runt om i världen och med en årsomsättning på + 10 Miljarder SEK.

För mer information, klicka här!