Omegapoint förvärvar Malmöbolaget Diamir Consulting

Omegapoint fortsätter att göra strategiska investeringar genom att förvärva Malmöbolaget Diamir Consulting. Diamir är välkända för sin gedigna erfarenhet inom Product Information Management (PIM) och djupa branschkunskap inom framför allt Food & Beverage. Gemensamt kommer Omegapoint och Diamir att leverera experter och projekt inom cybersäker digitalisering, eCommerce och PIM. Förvärvet innebär att Omegapoint ytterligare stärker sin position inom eCommerce och PIM.

– Det finns stora synergier i vårt samgående vilket kommer att skapa ett starkt helhetserbjudande inom Omegapoints befintliga affärsområde Commerce Solutions. Det finns en bra match mellan verksamheterna och vi kompletterar varandra väldigt bra. Den industriella logiken i samgåendet är enligt alla parter väldigt tydlig. Tillsammans blir vi starkare, berättar Omegapoint Malmös VD Fredrik Lundbeck.

Diamir Consulting är idag cirka 20 personer med kontor i Malmö och sedan slutet av 2021 finns även ett kontor i Quebec, Kanada. Den största kundbasen finns i Sverige men även runt om i Europa, och nu också i Nordamerika.

– Vi startade Diamir 2017 med syftet att bygga ett specialistbolag inom PIM, Webb och förändringsledning. Vår målsättning var att attrahera de bästa inom inriver PIM och bygga upp ett specialistbolag som skulle kunna konkurrera och vinna förtroende från kunder både här hemma i Sverige och internationellt, berättar Diamirs VD Mattias Pergler.

Omegapoints mål är att bli europeiska ledare inom cybersäker digitalisering. Strategiska förvärv, med stor hänsyn tagen till såväl kulturell som kompetensmässig match, är en del i att nå dit. Sammangåendet mellan Omegapoint och Diamir innebär att verksamheten i södra Sverige utökas, och dessutom breddas kompetensen inom hela koncernen.

Diamirs Vice VD Pontus Börresen avslutar:

– Vi ser stora möjligheter att inom Omegapoint utveckla vårt erbjudande och tillsammans med Commerce Solutions så kommer vi bli mycket starkare vilket ger oss större möjligheter framgent att ta ett större ansvar mot både befintliga och nya kunder. Jag ser verkligen fram emot att möta framtiden tillsammans!

För mer information

Clara Livh, Marknadschef Omegapoint Group AB

070-684 9534

clara.livh@omegapoint.se

Fredrik Lundbeck, vd Omegapoint Malmö AB

0701-807147

fredrik.lundbeck@omegapoint.se

Mattias Pergler, Vd Diamir

073-954 22 55

mattias.pergler@diamir.se

Pontus Börresen, vVd Diamir

0733 73 44 24

pontus.borresen@diamir.se