LIVEKINDLY live med iPMC!

LIVEKINDLY är live med iPMC! Diamir har tillsammans med Livekindly genomfört ett mycket lyckat projekt för att implementera inriver som har integrerats med GS1 i Skandinavien för att automatisera informationsflödet. Nu kan Livekindly distribuera information gällande flera av deras olika brands så som Oumph!, LikeMeat och Fry’s vilket kommer underlätta det dagliga arbetet för olika avdelningar samt att de säkerställer att det är rätt produktinformation. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

”Genom InRiver har vi idag full kontroll över vår produktinformation, vi kan enkelt kommunicera ut den genom våra kanaler och snabbt distribuera ut den på våra olika marknader, en viktig funktion som vi idag är beroende av. Diamir har varit ett fantastiskt stöd under implementeringen!”, Nathalie Lindblom, Nordics Supply Chain & PIM Manager