Fördjupat samarbete med HL Display

HL Display och Diamir har under året genomfört ett lyckat projekt med att implementera iPMC från inriver vilket nu lett till att Diamir även kommer migrera HL Display till DXP från Optimizely (tidigare Episerver). Vi är glada och stolta över det fördjupade samarbetet och ser fram mot ytterligare ett lyckat projekt tillsammans!