Diamir certifierad systemleverantör till Validoo!

Diamir har flerårig erfarenhet av projekt som innefattar utmaningar kring att skicka artikeldata för företag inom livsmedelsbranschen. Tillsammans med fmcg solutions har Diamir nu tagit fram en unik direktkoppling från inRiver PIMtill GDSN nätverket via GS1 Sverige eller GS1 Danmark. Det betyder att Diamir’s lösning, tillsammans med inRiver PIM, nu är en certifierad systemleverantör till Validoo Item!

Med denna lösning tar nu Diamir ännu ett steg mot att bli det naturliga valet för företag som söker expertis inom inRiver PIM kombinerat med djup kunskap kring de utmaningar som företag inom livsmedelsbranschen ställs inför.