När standardlösningar inte är good enough..

Diamir arbetar med såväl ny- som vidareutveckling samt olika typer av integrationslösningar, vår mångåriga branscherfarenhet och självklara tekniska kompetens gör det enkelt för våra kunder att jobba med oss.

Vi jobbar gärna och ofta med helhetsansvar från kravinsamling och arkitektur till utveckling och test av ett färdigt användarvänligt system i nära samarbete med våra kunder. Våra medarbetare arbetar med agila metoder och vi är vana vid att jobba med och tillsammans med våra kunder.

Vi ser en tydlig riktning mot att mer och mer utveckling sker utifrån att anpassa standardiserade system för att på bästa sätt motsvara en organisations förväntningar. Eftersom regelbundna uppdateringar och systemspecifik support är del av ”paketet” är den här vägen det som blir bäst eftersom man annars riskerar att missa efterfrågad funktionalitet.

Men med det sagt, så låter vi alltid våra kunders verklighet styra vad vi rekommenderar. Ibland är det så att en helt egenutvecklad lösning är det som är mest fördelaktigt men ni som kund kan lita på att Diamir ser till ert bästa när det kommer till att rekommendera en väg framåt!