Om Diamir


Vi är Diamir, några snabba om oss:

 • Startade sommaren 2017
 • Ett ägardrivet entreprenörsföretag
 • Specialister
 • Kontor i Malmö, med kunduppdrag i Europa

Vad vi gör:

 • Vi hjälper företag att navigera i det digitala landskapet, såväl inom de strategiska vägvalen till att vara den tekniska implementations- och förvaltningspartnern.
 • Vi utvecklar lösningar för PIM, e-handel och webb
 • Vi bygger det företag som vi själva alltid har velat jobba i, som attraherar de bästa talangerna och kvalitetsmedvetna kunder. Vår övertygelse är att de bästa medarbetarna skapar de nöjdaste kunderna!
 • Vi ska vara en flexibel och utvecklande organisation som utmanar det traditionella. Att skapa verksamhetsnytta för våra kunder är något vi verkligen brinner för!

 

Vår värdegrund:

 • ENGAGEMANG

  • Med engagemang menar vi att vi har medarbetare som hela tiden gör sitt yttersta för att leverera ett uppfattat värde gentemot kunder och kollegor. För att lyckas externt måste man först lyckas internt!

 

 • AFFÄRSFOKUS

  • Med affärsfokus menar vi att vi strävar efter att utveckla kundens affär genom våra lösningar och att vi alltid ska leverera ett uppfattat värde. Vi menar även att detta genomsyrar vårt val av kunder och projekt där syftet är att stärka såväl bolaget som individens utveckling

 

 • FRIHET

  • Med frihet menar vi att vi ska erbjuda våra medarbetare balans i livet, där de själva har stora möjligheter att planera sin vardag och karriär. Genom detta vill vi attrahera och knyta till oss den bästa talangen inom våra leveransområden, vilket därmed gynnar våra leveranser gentemot våra kunder

Några av våra kunder


Hitta till oss