Det är nu resan börjar!

Att införa ett nytt system eller IT-stöd är bara början på en spännande resa. För oss är det en självklarhet att de system och lösningar vi hjälpt våra kunder införa fortsätter att prestera och leverera vad vi utlovat. Vår övertygelse är att en viktig framgångsfaktor för att uppnå önskade effekter med en satsning på en lösning är att arbeta långsiktigt och kontinuerligt med förvaltningen.

Vår uttalade ambition är att etablera långsiktiga relationer som skapar värde för både kund och leverantör. Har vi inte lyckats med att vara kundens naturliga val för fortsatt samarbete efter slutförd leverans har vi misslyckats. För oss innebär detta att vi utför våra uppdrag med ett engagemang och en närvaro som sträcker sig långt längre än en traditionell kund- och leverantörsrelation. Detta är vad vi kallar partnerskap!

 

Hur funkar det?

Som ett komplement till den interna förvaltningsorganisationen erbjuder Diamir en kompletterande förvaltningsorganisation med ett servicenivåavtal. Vår förvaltningsorganisation inkluderar incident- och förändrings-hantering, samt en årlig strategisk planering och kontinuerliga planeringsmöten. Syftet med förvaltningsavtalet är att säkerställa att vi över tid verkar för att nå önskade effekter av systemlösningen.

 

Varför välja Diamir?

Vi är specialister och fokuserade på de plattformar som vi arbetar med inom e-handel och PIM. Vi har en omfattande erfarenhet från många olika projekt och åtaganden. Med Diamir som partner finns det alltid riktigt vass expertkompetens tillgänglig, vi hjälper till att få ut maximal effekt och framtidssäkrar Era investeringar!