En riktigt härlig start på 2018!

 

En riktigt härlig start på året, vi fortsätter att växa med både nya kunder och medarbetare!

Vi är oerhört stolta och glada över att vi nu kan ta två riktigt stora kliv i vår målsättning att bli den ledande implementations- och förvaltningspartnern kring inRiver PIM. Inom kort ansluter ytterligare två riktigt vassa stjärnor, där båda har en mångårig och gedigen kompetens kring inRiver PIM. Med detta står vi än starkare och bättre rustade för kommande samarbeten.

Vi ser med tillförsikt fram emot att inom kort hälsa våra nya medarbetare välkomna!