Om Diamir


Diamir hjälper dig att navigera på den digitala förändringsresan; hur kan användandet av ny teknik förbättra verksamheten? En ökad digitalisering leder inte bara till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapas.

Vi hjälper våra kunder att digitalisera affärsprocesserna!

Tjänster


inRiver PIM

Att ha full koll på sin produkt-information och arbetsprocesser är grunden för att lyckas i sina digitala kanaler.

Förändringsledning & Affärsutveckling

Vi hjälper företag skapa lösningar som fungerar, engagerar och motiverar – på riktigt!

Digitala kanaler

Vi rör oss bekvämt mellan projekt som E-handel, Webb & Webbstrategi.

Systemutveckling & integration

Diamir arbetar med såväl ny- som vidareutveckling samt olika typer av integrationslösningar.

Nyheter


Några av våra kunder